• Suggesties? Vragen?
  Afspraak maken?
  Contacteer me via onderstaand formulier

  Privacyverklaring

  Disclaimer: Human & Horse Physio
  Dit is de website van Human & Horse Physio 
  Ons postadres is Hoge Kaart 131a, 2930 Brasschaat
  Ons ondernemingsnummer of BTW nummer is: BE0891820671

  Uw persoonsgegevens, onze verantwoordelijkheid

  Op deze website verzamelen we persoonsgegevens. Deze gegevens worden door ons bedrijf beheerd.
  Bij een bezoek aan onze site bewaren we:
  • uw domeinnaam (IP-adres) als u een bezoek brengt aan onze webpagina’s;
  • uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert;
  • alle informatie met betrekking tot de pagina’s van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan;
  • alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebt;
  • alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld: onderzoeksinformatie en/of site-registratie).
  Deze informatie wordt gebruikt voor:
  • intern gebruik.

  Het gebruik van cookies
  Op deze site gebruiken we cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de 
  bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek.

  Veiligheid
  Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

  Hoe ons contacteren in verband met ons privacybeleid?
  • Wenst u te reageren op ons privacybeleid, dan kan u ons contacteren: 
  • Als u ons uw emailadres via het web meedeelt: 
   • kan u periodieke mailings ontvangen van ons, met informatie over producten en diensten en opkomende evenementen.
   • Als u dergelijke mailings niet (meer) wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.
  • Als u ons uw vast telefoonnummer via het web meedeelt dan zal u alleen door ons bedrijf telefonisch gecontacteerd worden als dit nodig is om u te informeren over de vragen die u heeft gesteld of de bestellingen die u heeft gedaan.
  • Als u ons uw GSM-nummer via het web meedeelt:
   • kan u via tekstberichten (SMS/MMS/ed.) gecontacteerd worden door ons bedrijf met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten of over opkomende evenementen (voor direct marketing doeleinden) indien u hiervoor uw expliciete toestemming hebt gegeven. 
   • Indien u dergelijke berichten niet meer wenst te ontvangen, gelieve ons dan te contacteren op het hierboven vermelde adres.
  • Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons “privacy-beleid”. In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.
  • Op aanvraag verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden.
   • Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.
  • Op aanvraag bieden wij de bezoekers de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren.
   • Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.
  • Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf op het bovenvermelde adres.